maaş mutemet Verification: 7c68fa688d6eaf35
Maaş Mutemet
Döner Sermaye ve Maaşa dair herşey bu sitede.Sedat ATLAS

Maaş Mutemet

 
Sağlık raporu alan memurların maaşında
düşme olur mu?Sağlık personelin aylık mahsuplaşması nasıl hesaplamır ? Emekli Olmayı Düşünen Memurlar Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak İkramiye Ne Kadar Alırım TIKLAYIN.. Mahsup Edilecek Sabit Ek Ödemenin Brütü Nasıl Bulunur


       
         


         Mutemetlerin buluştuğu, Türkiye'nin ilk ve tek en büyük Maaş mutemetleri ve Döner Sermaye mutemetlerin paylaşım platformuna hoş geldiniz.Sitemiz paylaşım ve doğru bilgiyi ilke edinmiş, sosyal bir paylaşım platformudur

       VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ
“İnsan gittiği yolda izler bulmalı,kendisi de geçerken izler bırakmalı”
        Mutemetliği öğrenmeye başlarken doğru bilgiyi izlemek çok önemlidir. Sonuç aldıran bilgilerin ne olduğunu öğrenmenin yolu da, istenilen sonuçları almış kişilere ‘’nasıl yaptıklarını’’ sormaktır
alt
         Böylece Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek kalmadan, başkalarının uzun zaman, çaba ve enerji harcayarak elde ettiği deneyimlerden yararlanma imkânını sizlere sunacak mutemet sitesi ile sizlerle birlikte olacağız. Umarız aradığınız sorulara cevap bulup ve bizi sürekli takip edersiniz....
                                                                                                  Sedat ATLAS
                                                                                              Maaş Mutemeti

 

alt href="http://donersermayemutemeti.tr.gg/657_Maa%26%23351%3B%3Cbr%3EHesaplama.htm">657 Kanuna göre devlet memurunun maaşı nasıl hesaplanır 
Memur maaş hesaplama programı 
14 günlük katsayı farkı maaşı hesaplama 
UMKE maaş ve fazla mesai hesaplama
alt
Mutemetler için hazırlanmış  Excel hazır formüllü dosyalar.
Resmi yazışma kuralları nelerdir?
Personel bilgi sistemi PBS nedir ?
Aile Hekimliği bordro sorgulama.
SGK Hizmet dökümü öğrenmek için.
Döner Sermaye Ek Ödemesinden mahsup edilecek Sabit Ek Ödemenin brütü nasıl bulunur ? 
Ödeme emri,muhasebe işlem fişi,taşınır işlem fişi çeşitli tahakkuk programları,ödeme planı gayrisafi hasılat bildirim programları İNDİR
Aylık ve Yıllık mahsuplaşma nasıl hesaplanır? 
Yıllık izin özellikli durumlar(soru/cevap)
Yıllık izin için tüm kurumlara uygun izin programların İNDİR  
Sendika toplam üye sayılarını öğrenmek için Tıklayın 
Sendika nasıl kurulur ? 
OECD ülkeleri arasındaki memur maaşı sıralaması  
Sağlık raporu alan memurların maaşında düşme olurmu ? 
KBS filli hizmet hesaplama
Yıpranma payı Müezzinoğluna soruldu
Röntgen teknisyenin tam maaş hesaplaması%20 vergiye göre
Röntgen teknisyenin sabit ek ödeme hesaplanması
2014 torba yasada memura yönelik düzenlemeler
SEGD hesaplama programı
Aile hekimliğinde maaş hesaplaması
4/c ve torba yasası

EXCEL FORMÜLLÜ DOSYA İNDİRME LİNKLERİMİZ 

Sitemizde yayınlanan programların Copyright yazar ve yapımcıları programın içinde yazmaktadır.


alt
Memur maaş hesaplama programı-İNDİR
  Kıst maaş hesaplama (5434)-İNDİR 
Kıst maaş Hesaplama (5434)-İNDİR
Kıst maaş hesaplama (5510)-İNDİR 
Kıst maaş Hesaplama (5510)-İNDİR 
Maaş Hesaplama programı-İNDİR
Çok amaçlı maaş hesaplama programı-İNDİR(18.07.14 tarih itibari Aydın YAŞAR tarafından güncellenmiştir.)Güncellemeler görevden alınan memurlara yapılan maaş hesaplaması ve yurtdışına gönderilecek 5434-5510 memurların maaş hesaplaması programa dahil edilmiştir.
Usta öğretici maaş programı-İNDİR  
Maaş hesaplama programı 5 İNDİR
Huzur ücreti hesaplama 2 İNDİR
Faiz hesaplama programı İNDİR
Personelsay2000 bilgi formu İNDİR
Kalkınma hesapama İNDİR
Devlet memuru aylık kesme cezası hesaplama programı İNDİR 
Kıdem aylığı farkı hesaplama programı İNDİR 
Maaş farkı hesaplama programı İNDİR 
Yan ödeme farkı hesaplama programı İNDİR 
Genel sağlık sigortası hesaplama programı İNDİR 
Engelli sakatlık vergi indirimi hesaplama programı İNDİR 
Yabancı dil tazminatı ödeme Programı İNDİR 
Yabancı dil tazminatı maaşı hesaplama 2 İNDİR
İlave eğitim öğretim tazminatı ödeme programı İNDİR
Giyim yardımı ödeme programı İNDİR 
Aile ve çocuk yardımı hesaplama programı İNDİR 
Stajyer öğrenci maaşı hesaplama programı İNDİR
alt
Yıllar itibari ile memur maaş katsayıları İNDİR
Lojman kiralarının hesaplanması İNDİR 
Doğum yardımı hesaplama bordrosu İNDİR
Dağum yardımı üst yazısı İNDİR 
Personel Nakil formu İNDİR
Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi Programı (2014) 
Ödeme Emri programı 2 İNDİR
Ödeme Emri (özel idare belediye)İNDİR 
Ödeme Emri Programı 2 İNDİR 
Ödeme Emri Programı 3 İNDİR 
Ödeme Emri Tahakkuk Programı 4 İNDİR  
Ödeme Tahakkuk programı 5 İNDİR
Ödeme emri belgesi teslim tesellüm tutanağı İNDİR 
Teslim tesellüm tutanağı İNDİR
Gönderme Emri ve Ayrıntıları İNDİR 
Muhasebe İşlem Fişi 2014 İNDİR
Muhasebe İşlem Fişi 2 İNDİR 
Tahakkuk Bordrosu İNDİR 
Taşınır İşlem Fişi İNDİR 
Ödenek Talep Formu 
Ödeme Planı 
Aylık ve Yıllık Gayrisafi Hasılat Bildirimi Programı 
Maaş değişiklik bildirim formu-İNDİR
alt
Tabip aylık ve yıllık mahsuplaşma İNDİR.
Tabip dışı aylık ve yıllık mahsuplaşma İNDİR.
TDMS Sunum İNDİR

Harcırah Kanunu (6245) İNDİR

Harcırah Kanunu Yolluk Görüş Yazısı 1 İNDİR
Harcırah Kanunu Yolluk Görüş Yazısı İNDİR 2
Harcırah Kanunu Yolluk Görüş Yazısı 3 İNDİR 
Yolluk hesaplama programı İNDİR
4/C personel aile yardımından SSK kesilir görüş yazısı İNDİR

5510 Terfi hesaplama tablosu indir

5434 terfi hesaplama tablosu indir 
Maaş terfi farkı hesaplama programı İNDİR
Hizmet Birleştirme kesenek farkı hesaplama programı İNDİR
Ödemeli hizmet birleştirme programı İNDİR
Ödemesiz hizmet birleştirme programı İNDİR 
Emekli kesenek icmal bordrosu İNDİR 
Takipli takipsiz muhasebe tahsilat bordroları 
336 sayılı tebliğe göre ecrimisil tahsilat programı İNDİR
5510 aylık fiili hizmet hesaplama tablosu indir.

5510-5434 fiili hizmet gün sayısı hesaplama tablosu
Sabit ek ödeme sunum indir

alt Döner sermaye ek ödeme hesaplama (sunum) indir
Mutemetlerin döner sermaye ek ödeme bordrosunu kontrol etme tablosu indir 
Ek ödeme farkı hesaplama programı İNDİR
Tabip dışı sabit ek ödeme (kıst) indir

Doktor sabit ek ödeme hesaplama tablosu(kıst) indir.

Riskli Birimde Çalışanların Ek Ödeme Katsayılarının Hesaplanması Tablosu (Formüllü) İNDİR
  
Ek ödeme hesaplama 666 İNDİR
Genel sekreterliğe onaya gönderilerin döner sermaye ek ödeme bordrosu
Kefalet Giriş İNDİR
Kefalet Çıkış İNDİR 
Fazla mesai ek ders tahakkuk programı İNDİR
Fazla mesai ek ders tahakkuk programı 2 İNDİR 
Ek ders hesaplama programı 3 İNDİR
Ücretli emekli öğretmen ve usta öğretici bordro İNDİR 
Ek ders ücret hesaplama programı İNDİR 
Ek ders ücret hesaplama onayı programı İNDİR 
Ek ücret huzur hakkı programı İNDİR 
Kişisel ek ders hazırlama programı İNDİR 
Ek ders çizelgesi İNDİR
Günlük mesai çizelgesi
AGİ formu İNDİR
Asgari Geçim İndirimi Hesaplama İNDİR.
Vekalet Bordrosu (Ödeme Emri ile) İNDİR 
Vekalet aylığı hesaplama Prongramı İNDİR 
Şube müdürü fark hesaplama İNDİR
Memur maaş katsayıları (ayrıntılı) excel formatında İndir
Hastaneler için ek ödeme özel hizmet tazminatı yan ödeme sabit ek ödeme oranı vb. hepsi birarada pratik cetvel İndir..

Kişi Borcu Hesaplama Cetveli(5510-5434) İNDİR
  
Kişi Borcu hesaplama cetveli 2 İNDİR
Diyanet izin vekalet onay programı İNDİR
Diyanet izin personel izin programı İNDİR

Çevre orman bakanlığı izin programı İNDİR

İzin programı meb İNDİR

Meb izin programı İNDİR

İzin formu sağlık izni onayı ve izin takip kartı İNDİR

İzin isteği onayı İNDİR
 
İzin programı sağlık bakanlığı İNDİR
Tüm kurumlar için izin onayı İNDİR
 
2022 sayılı kanun programı İNDİR(65 yaş yaşlı özürlü rapor muhtaç evrak)
2022 sayılı kanun programı 2 İNDİR
2022 sayılı kanun programı 3 İNDİR
Hasta sevk kağıdı İNDİR
Hasta sevk kağıdır öğrenci İNDİR 
Matbu belgeler İNDİR
Evrak kayıt programı İNDİR 
Evrak takip programı İNDİR
Telefon kayıt rehber programı İNDİR
Yazı yazma programı İNDİR 
Excel formülleri ayrıntılı ve uygulamalı İNDİR
alt
Excel formülleri ayrıntılı ve uygulamalı 2 İNDİR 
Elektrik su gideri ödeme programı İNDİR
Harçlık ödeme programı İNDİR
Taşımalı eğitim devam cetveli İNDİR
İşyeri açma belgesi programı İNDİR
Öğrenci gider ödeme programı İNDİR
Burs ödeme programı İNDİR
ÖSS başvuru bedeli bordrosu İNDİR
Beslenme iaşe ödeme programı İNDİR
Mal varlığı araştırma formu İNDİR 
Detaylı hesap planı analatik kodlar İNDİR  
Taşımalı eğitim yemek çizelgesi İNDİR 
Okul demirbaş programı İNDİR
Direksiyon Uygulama sınavı İNDİR 
Resmi yazı hazırlama programı İNDİR 
Sendika üyelik formu İNDİR
Sendika istifa formu İNDİR
Zam ve tazminat cetveli İNDİR
Emekli maaşı ve ikramiye hesaplama 2 İNDİR 
Aylık ve yıllık mahsupmatik programı(tabip dışı)İNDİR
Aylık ve yıllık mahsupmatik programı(uzm.tabip)İNDİR
 

Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kopyalanamaz.Kaynağın,http://donersermayemutemeti.tr.gg ,yazarın,Sedat ATLAS olduğu açıkça belirtilmedikçe alıntı yapılamaz.
Yazılarımız 
DMCA.com Protection Status tarafından sertifikalandırılmaktadır

Etiketler: 657 sayılı kanun,memur maaş hesaplama,performansa dayalı döner sermaye ek ödeme,sabit ek ödeme,doktor sabit ek ödeme,yıllık mahsuplaşma,nöbet icap

Sitemiz 132475 kere ziyaret edildi. 
 
döner sermaye ek ödeme maaş mutemeti Sohbet bazi.co toplist.biz.tr populer.ru hittoplist.net 4nl.net TOPlist toplist Toplist muzik Turklist.info Toplist Site Ekle Link Ekle Bedava Backlink Hastaneler Hastaneler  Siteni Ekle Pagerank Kazan toplist Site Ekle Vote for this WebsiGenel Türk Web Sitelerite  Siteni Ekle Ücretsiz Seo Site Ekleme, Link Ekleme, Toplist Sitesi "Site EKLE" Check Page Rank   Gazeteler DMCA.com Protection Status - Toplist Ücretsiz Seo "Site EKLE"
Sitetistik Toplist Sitesi- Bedava Link Ekle toplist oyun toplist Domain Domain TOPlist src belgesi nedir -

Ukash Kart

Hitlistesi.Com Finance
Webbhotellen.org Site Ekle Lider100.Net Memur Maaş Mutemeti Sedat ATLAS Memur Maaş Mutemeti alt altBu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: satlas, 18.09.2014 06:13:43:
657 kanuna bakabilirisniz diğer krumların nöbet açıklamaları diğer kurumlarıda kapsar.detaylarda ise bakanlık kendi bünyesinde yayınlamış olabilir.bakanlığa üst yazı yazıp bilgi alabilirsiniz.Medya hep sağlık bakanlığına yönelmiş nöbet konusunda

Yorumu gönderen: Gıdacı, 12.09.2014 09:21:45:
Atkadaşlar icap nöbetini tutan diğer kurumlar hakında boşluk var mevzuatta.Sanki sağlık bakanlığı için yazılımış kanun.Adalet B nda ki memur icap nöbetini nasıl tutar.Nasıl ücter veya izin verilir ve görev yerinde ikamet zorunluluğu var mı Allah rızası için bilen bi şey yazsın mahkemelik olacam idareyle haksız çıkmak istemiyorum.

Yorumu gönderen: sevim80, 24.08.2014 20:10:40:
Sedat bey siteyi markaya taşıyormuşunuz doğrumu doğru ise bu forumu biraz daha canlı yapabilirmisiniz ? son konular e-mail haber verme gibi konularda olmalı

Yorumu gönderen: murder, 20.08.2014 15:38:30:
satlas aylık mahsuplaşma yazısı çok güzel olmuş emeğiene sağlık

Yorumu gönderen: satlas, 19.08.2014 17:23:30:
değerli yorumlarınız için teşekkürler :)

Yorumu gönderen: mutemet, 04.08.2014 10:15:14:
artık biz mutemetler genelge okumaya bıktık.her haftanın başı bilgi ve tecrübelerimizi güncellemek zorundayız.biz niye imam olmadık ki kuranı kerim hiç değişmiyor mevzuat hep aynı bir kere ezberledimi tamam :) mutemet oldumu boyuna ezberin değişiyor :)

Yorumu gönderen: hakanaca, 19.07.2014 18:12:47:
Yaptığınız iş çok kıymetli yeni nesil sahada bilinçleniyor.

Yorumu gönderen: necip, 13.07.2014 10:33:29:
Sedat bey dosya paylaşımları harika neredeyse hepsini indirdim

Yorumu gönderen::07.07.2014 12:53:24
donersermayemutemeti
donersermayemutemeti
Kapalı

zor yardım almanız gerekir

Yorumu gönderen: necari, 06.07.2014 19:55:14:
Döneri komple kendimiz hesaplayabileceğimiz bir programınız varmı

Yorumu gönderen: behçet, 05.07.2014 17:22:52:
Değerli paylaşımlar bir arada teşekkurlar

Yorumu gönderen: erci, 27.06.2014 22:39:32:
Guzel paylaşımlar var burada tüm mutemetler buluşabiliriz

Yorumu gönderen: satlas, 27.06.2014 08:42:09:
Bursa hastane

Yorumu gönderen: drali, 26.06.2014 22:09:36:
Sedat bey hangi kurumdansınız ?

Yorumu gönderen::25.06.2014 10:17:33
donersermayemutemeti
donersermayemutemeti
Kapalı

öncelikle sorularınızı lütfen foruma yazınız. öncelikle ters kayıtla %25 aidatlarının muhasebe kaydını yapın.olması gereken kesenekleri hesaplayın çıkan farkı kişi borcu alın. devletin ödemesi gereken %20 ve %12 gss için yeni bir ödeme evrağı düzenledikten sonra, sgk'ya bildirge verdiyseniz ek bildirge ile (veriliş sebebine yanlışlıkla 5434 sayılı personele 5510 sonrası bildirge verilmesi sebebine benzer bir uyarı var )onu seçim yeni bir bilirge vererek yapılabilir.

Yorumu gönderen: dalkılıc, 25.06.2014 10:06:08:
Arkadaşlar, başka bir kurumdan istifa ederek kurumumuzda göreve başlayan 5434'e tabi bir personelimize ayın 15 inden sonra münferit maaş hesaplaması yapıldı.İlgili personelin maaş hesaplamasında %25 giriş aidatı kesintisi olmuş ve bu maaş sehven ödenmiş.(%20, %16, %12 yok) bu hatayı düzeltmek için ne yapmalıyız? bu sgk katkısının bildirimini nasıl veririz?

Yorumu gönderen: Dahiliye, 23.06.2014 14:14:07:
Sedat bey bir çok doktor forumunuzdaki talimatlarınız doğrultusunda hareket edip haklarını alabildi.Verdiğiniz hizmeti sakın yabana atmayın.Bir çok insanın sorununa çözüm noktası oldunuz.Sevindirdiniz..Allahta sizin tuttuğunuzu altın etsin.

Yorumu gönderen: birgul, 22.06.2014 21:14:08:
Satlas artık makale göremiyoruz??

Yorumu gönderen: mutemet07, 21.06.2014 08:43:32:
İhtiyacımız olan her şey bir arada özellikle Excel tablolarınız çok kıymetli

Yorumu gönderen: ilhan, 20.06.2014 18:19:37:
Site çok bilgilendirici forumlardaki hızlı güvenilir cevaplarınız için teşekkurlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın: